Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/246/ 14 Rady Gminy Dmosin z dnia 3 czerwca 2014r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łodzkiego z 2014r. poz. 2529 z dnia 25 czerwca 2014r.