Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV/200/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r. poz .5186 z dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXIV/196/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z 2013r poz. 4340 z dnia 25 września 2013r.

Uchwała Nr XXI/179/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego z 2013r. , poz. 1910 z dnia 5 kwietnia 2013r.