Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Uchwała zostala opublikowana w Dziennniku Urzędowym Wójewodztwa Łódzkiego z 2013r. , poz. 1908 z dnia 5 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r.w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 79 z dnia 9.01.2013r.