Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwala Nr/32/11 Rady Gminy Dmosin z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/28/11 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę gminną.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 151, poz.1420 z dnia 25.05.2011r

Uchwała Nr V/30/11Rady Gminy Dmosin z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Dmosin na 2011 rok.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 151,poz.1419 z dnia 25.05.2011 r

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2011r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 150,poz.1411 z dnia 24.05.2011r

Uchwała Nr XLI/325/2010 Rady Gminy Dmosin w sprawie zmiany statutu Gminy Dmosin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego Nr176, poz. 1436z dnia 16.06.2010r