Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2012r.w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2013r., poz. 79 z dnia 9.01.2013r.

Uchwała Nr XVII/ 136/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2012r., poz. 3723 zdnia 23.11.2012r.