Rejestr zmian

12 kwietnia 2018 12:28 8 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXXIV/208/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXXIV/208/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony

Autor: Anna Kantorska

12 kwietnia 2018 12:26 8 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXXIV/207/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXXIV/207/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

Autor: Anna Kantorska

12 kwietnia 2018 12:26 8 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXXIV/206/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXXIV/206/18 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dmosin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Autor: Anna Kantorska

12 kwietnia 2018 12:24 8 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY GMINY DMOSIN z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Autor: Anna Kantorska

11 kwietnia 2018 10:09 9 dni temu

Przetargi: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin

Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Alicja Włodarczyk

11 kwietnia 2018 10:06 9 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 221519