Rejestr zmian

10 stycznia 2018 09:53 12 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XIII/65/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XIII/65/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Autor: Anna Kantorska

10 stycznia 2018 09:38 12 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIII/64/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIII/64/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:28 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXXI/189/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXXI/189/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:28 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXXI/187/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXXI/187/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:27 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXXI/184/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin na lata 2017-2023”

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXXI/184/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin na lata 2017-2023”

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:27 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXXI/180/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXXI/180/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określe

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:26 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXXI/179/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXXI/179/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 15:25 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała NR XXXI /176/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018r.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała NR XXXI /176/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018r.

Autor: Anna Kantorska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 185773