Rejestr zmian

09 stycznia 2018 14:57 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXX/173/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 6 października 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXX/173/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 6 października 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:56 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXX/172/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXX/172/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:55 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XXVIII/162/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XXVIII/162/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obow

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:55 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXVIII/157/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXVIII/157/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:54 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:54 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXVII/153/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 29 maja 2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” ...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXVII/153/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 29 maja 2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dmosin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

Autor: Anna Kantorska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 185773