Rejestr zmian

09 stycznia 2018 14:53 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dmosin

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dmosin

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:52 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:52 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:51 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXV/143/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXV/143/17 RADY GMINY DMOSIN z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Dmosin

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:50 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XXIV/136/16 RADY GMINY DMOSIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XXIV/136/16 RADY GMINY DMOSIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dmosin.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:49 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017r.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017r.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:48 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwala Nr XXII/119/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 11 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Skopiowanie wiadomości - Uchwala Nr XXII/119/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 11 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:48 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 11 października 2016r. w sprawie okrełsenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 11 października 2016r. w sprawie okrełsenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:47 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:46 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dmosin...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XVI/94/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor: Anna Kantorska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 185773