Rejestr zmian

09 stycznia 2018 14:45 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:45 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XIV/81/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XIV/81/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:44 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIV/76/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIV/76/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:43 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIV/75/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:42 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIV/74/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIV/74/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:40 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:38 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIV/72/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIV/72/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:29 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dmosin na okres...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dmosin na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 14:04 13 dni temu

Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie GP.6220.11.2016

Dodanie załącznika [obwieszczenie_i_postanowienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Mróz

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 185773