Rejestr zmian

09 stycznia 2018 13:57 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XIII/67/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XIII/67/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 13:56 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA Nr XIII/66/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr XIII/66/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 13:26 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIII/63/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIII/63/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 13:24 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: UCHWAŁA NR XIII/62/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016r.

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR XIII/62/15 RADY GMINY DMOSIN z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016r.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 13:23 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 8 października2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin.

Autor: Anna Kantorska

09 stycznia 2018 13:19 13 dni temu

Akty prawa miejscowego: Uchwała Nr X/49/ 15 Rady Gminy Dmosin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr X/49/ 15 Rady Gminy Dmosin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Autor: Anna Kantorska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 185773