Kancelaria"niejawna"

Stanowisko d/s prowadzenia kancelarii" niejawnych
1)zapewnienie ochrony tajemnicy informacji niejawnych
–zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
2)udział w opracowaniu planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji w zakresie
stanowiska,
3)udostępnia
nie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
4)egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
5)przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii
niejawnej,
6)prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom urzędu,
7)bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
8)wykonanie poleceń pełnomocnika ochrony,
9)przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów,
10) prowadzenie rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, dzienników
ewidencji, książki doręczeń przesyłek miejscowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2016 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 490
17 marca 2016 14:39 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.
17 marca 2016 14:36 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.
17 marca 2016 14:34 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.