Wybory Samorządowe 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Dmosin informuje, że na terenie Gminy Dmosin zostały wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w niżej podanych miejscowościach: 1) Dmosin - tablica ogłoszeniowa i słup ogłoszeniowy 2) Dmosin Pierwszy - tablica ogłoszeniowa 3) Dmosin...