Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

W załączeniu ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin wykazu lokalu użytkowego położonego w Kołacinie 14 B przeznaczonego do oddania w najem

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 2147, z późn. zm.) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokalu użytkowego położonego w Kołacinie 14B przeznaczonego do oddania w najem na okres...