Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego położonowego w Kołacinie 14B z przeznaczeniem na prowadzenie punktu bankowego

WÓJT GMINY DMOSIN na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147) informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin został wywieszony wykaz lokalu użytkowego położonego w Kołacinie 14B przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat w...