Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin

Ogłoszenie w BZP nr 537600-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dmosin, dn. 05.01.2018r. Z.P.271.14.PN. 4 .2017-2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...