Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki

Dmosin, dn. 18.08.2015r. Z.P.271.2.PN. 3.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki" Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew i drogi wewnętrznej w miejscowości Nagawki Numer ogłoszenia w BZP: 170160 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE...

Informacja o wyborze oferty w postępowniu przetargowym pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Dmosin, dn. 18 czerwca 2015r.r. Z.P. 271.1.PN. 1 - 1.2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Przetarg nieograniczony "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.07.2015r do 31.12.2015r Numer ogłoszenia: 137094 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015 OGŁOSZENIE...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieorganiczonym pn.: "Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r.

Dmosin, dn. 16 grudnia 2014r. Z.P. 271.13.PN. 1.2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień...

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r. - 30.06.2014r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 Numer...

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu przetargowym pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015"

Dmosin, dn. 05 grudnia 2014r. Z.P. 271.12..PN.2.2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo...

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Dmosin i trzech jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin w okresie od 01.01.2015r...

Ogłoszenie o zamówieniu o świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...