Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR - ETAP III A

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR - ETAP III A Numer ogłoszenia:...

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w Kołacinie 15 D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych

Dmosin, dnia 30 września 2014r.. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w Kołacinie 15 D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat w trybie przetargu...

Informacja o wyborze oferty - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

Dmosin, dn. 22 września 2014r. Z.P. 271.9.1.2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r...

Przetarg nieograniczony - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie łazienek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl ------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin - roboty budowlane - Organizacja placów zabaw, Dostosowanie...

Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 15D

WÓJT GMINY DMOSIN ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego w Kołacinie 15D z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych 1.Przedmiot przetargu Lokal użytkowy o powierzchni 16 m2, położony w Kołacinie 15D (budynek OSP w Kołacinie) składający się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalację wodno –...

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl -------------------------------------------------------------------------------- Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014-2015 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych...