Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszeniu o zamówieniu pn.: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorzadowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Ogłoszenie nr 557798-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. Gmina Dmosin: Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Informacja z sesji otwarcuia ofert w ppdtępowaniu przetargowym pn." Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Dmosin, dn..25.07.2017r. Z.P. 271.4.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164...

Ogłoszenie o zamóweiniu pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek ogranizacyjnych Gminy Dmosin

Ogłoszenie nr 552519-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...

Remont dróg gminnych: Remont nawierzchnidrogi lokalnej Michałów-Teresingm. Dmosin (cz. 1) , Remont Nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gm. Dmosin (cz.2), Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej".(cz.3)

Ogłoszenie nr 532639-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Dmosin: Remont dróg gminnych: „Remont nawierzchni drogi lokalnej Michałów – Teresin gmina Dmosin”(cz. 1), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gmina Dmosin”(cz.2), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "MOdernizacja sysytemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II - Przebudowa i robudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie"

Dmosin, dn. 09.03.2017r. Z.P.271.1.PN.8.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie". ...

INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego

Dmosin, dnia 2 marca 2017r. INFORMACJA o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego Na podstawie § 8 ust. 2 „Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu...

Informacja z sesji otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin-EtapII Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie

Dmosin, dn..21.02.2017r. Z.P. 271.1.PN. 5.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie ” Gmina Dmosin...

PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO I. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Lokal użytkowy o pow. 42,60 m² położony w Kołacinie 14B, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną,...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin - etap II- Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosinie oraz Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wodociągowego w Dmosinie"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dmosin.pl Ogłoszenie nr 16617 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Dmosin: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Dmosin – etap II - Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dmosin...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonymna wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i opdejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Dmosin, dn. 20 grudnia 2016r. Z.P. 271.7.PN. 3.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie,...