Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert w przetragu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmsoin Drugi,Dmsoin - ETAP III

                                                                                                     Dmosin, dn..04.09.2017r.

Z.P. 271.6.PN. 2.2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”
 

 

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

1 400 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: jeden milion czterysta tysięcy zł 00/100 )

W postepowaniu wpłynęło 5 ofert:

 1.  Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”

  Zyguła, Kapusta Spółka Jawna

  Tymianka 64, 95-010 Stryków

  Cena brutto: 1 959 390,00 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

   

 2. Zakład Produkcyjno- Usługowo –Handlowy

  „MELBUD” Andrzej Zieliński

  Sierakowice Prawe 52 a, 96-100 Skierniewice

  Cena brutto: 3 411 097,50 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

   

 3. Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ”, Jan Wolski

  ul. Partyzantów 17, 99-400 Łowicz

  Cena brutto: 2 685 000,60 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

   

 4. Konsorcjum:

  SANTINEX Robert Siekierski ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew

  i  ZWK Józef Siekierski ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew

  adres do korespondencji Janusz Kusocińskiego 1 , 96-500 Sochaczew.

  Cena brutto: 3 104 077,32 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

   

 5. Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

  Budowa Sieci Wod-Kan, Sławomir Poński

  ul. Burskiego 5, 95-060 Brzeziny

  Cena brutto: 1 931 661,37 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

                                                                                                                                        Wójt
                                                                                                                                Danuta Supera

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2017 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 167
04 września 2017 13:14 Alicja Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)