Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

                                                                                                                       Dmosin, dn.11.08.2017r.

Z.P. 271.8.PN. 1.2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

 110 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: sto dziesięć tysięcy 00/100 )

W postępowaniu wpłynęło  6 ofert

1) MKAJ Skorupa sp. z o.o.

91-203 Łódź, ul. Traktorowa 109

 

Cena  110 404,80 zł      termin realizacji dostawy  1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

2) TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

 

Cena   107 698,80 zł      termin realizacji dostawy   1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

3) Batorski i Wspólnicy Sp. J.

Józefin 40, 97-225 Ujazd

 

Cena  109 863,60  zł  termin realizacji dostawy   1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

 

4) PETROJET Sp. z o.o.

26-670 Pionki, Kieszek 52

 

Cena   112 028,40 zł       termin realizacji dostawy  1 dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

 

5) „KOPER” Spółka Jawna

99-400 Łowicz, Pilaszków 18

Cena  112 569,60 zł               termin realizacji dostawy   1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

6) DAMO Plus sp. z o.o. sp.k.
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e

 

Cena   115 816,80  zł,  termin realizacji dostawy  1  dzień

 

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2017 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 130
11 września 2017 10:00 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [inf_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 09:58 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)