Przetargi

Informacja z sesji otwacia ofert - „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

                                                                                   Dmosin, dn.12 września 2017r.


Z.P. 271.7.PN. 1.2017


 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 749 080,00 zł (brutto)

(słownie złotych: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt 00/100)

 

W tym:

Dla części I przedmiotu zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów-Teresin w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - 440 000,00 zł (brutto)

Dla części II przedmiotu zamówienia:Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Zawady – 215 080,00 zł (brutto)

Dla części III przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni  drogi lokalnej w miejscowości Nowostawy Dolne - 80 000,00 zł (brutto)

Dla części IV przedmiotu zamówienia:Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej – 14 000,00 zł (brutto)

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta w tym:

 

Część I : Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów-Teresin w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Nie wpłynęła żadna oferta


Część II:Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Zawady

1) Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

Cena brutto  oferty 389 596,85  zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2017r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Część III: Przebudowa nawierzchni  drogi lokalnej w miejscowości Nowostawy Dolne

1) Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

Cena brutto  oferty 199 630,48 zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2017r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Część IV: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej

Nie wpłynęła żadna oferta

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2017 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 194
12 września 2017 13:40 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2017 13:39 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)