Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

 

 

Dmosin, dn. 22 września 2017r.

 

Z.P. 271.9.PN. 1.2017


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”
 

 

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

1 750 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: jeden milion siedemset pięćdziesiąt zł 00/100)


W postepowaniu wpłynęły 2 oferty:

Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL”

 1. Zyguła, Kapusta Spółka Jawna

  Tymianka 64

  95-010 Stryków

  Cena brutto 2 207 850,00 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

   

 2. Konsorcjum firm:

  Lider: Instalatorstwo Sanitarne i C.O

   Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik

   ul. Zielona 2

   96-200 Rawa Mazowiecka

   Partner: Przedsiębiorstwo robót Inżynieryjnych „SOWIK” Łukasz Sowik

                  ul. Katowicka 19 A

                  96-200 Rawa Mazowiecka

  Cena brutto: 2 115 726,87 zł

  Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2017 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 213
22 września 2017 12:51 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [inf_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2017 12:50 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)