Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

 

 

Dmosin, dn. 9 października 2017r.

 

Z.P.271.7.PN.3.2017

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin:

W części II – „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Zawady” została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która  w ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim są: cena ofertowa z wagą – 60%, uzyskała - 60 pkt.; termin gwarancji z wagą - 40% uzyskała – 40 pkt., łącznie uzyskując 100 pkt. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia.

W części III – „Przebudowa nawierzchni  drogi lokalnej w miejscowości Nowostawy Dolne” została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która  w ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim są: cena ofertowa z wagą – 60%, uzyskała - 60 pkt.; termin gwarancji z wagą - 40% uzyskała – 40 pkt., łącznie uzyskując 100 pkt. Oferta spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie  Zamawiający informuje,  że postępowanie przetargowe w  części I - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów – Teresin w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych” oraz z części IV „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) –w  postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz1579)Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2017 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 152
09 października 2017 08:29 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 08:28 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)