Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVII/353/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2011 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 355, poz. 3164 z dnia 10.12. 2010r.