Prawo miejscowe

Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z 2013r.  poz. 4175 z dnia 4 września 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1477
10 września 2013 10:51 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2013 10:47 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2013 10:46 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)