Prawo miejscowe

Uchwala Nr XXVIII/224/14 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodziego z 2014r. poz. 791 z dnia 21 lutego 2014r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2014 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1666
24 lutego 2014 10:12 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2014 08:28 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2014 08:22 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika [aktpdf_xxviii_224_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)