Prawo miejscowe

Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wójewództwa Łódzkiego z dnia 7 marca 2016r. poz. 1065

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 815
09 stycznia 2018 14:45 (Anna Kantorska) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych