Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXX/259/09 RADY GMINY DMOSIN z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin i Regulaminu określa

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 88, poz. 842 z dnia 8.04. 2009r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24 marca 2009r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2009 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 2067
14 stycznia 2013 13:05 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu.
10 lipca 2011 15:44 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu.
27 marca 2009 12:36 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika.