Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
- mapka sytuacyjna, określającą usytuowanie nieruchomości , której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Arkadiusz Garnys
tel.: (0-46) 874-73-77

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1485
09 grudnia 2010 15:27 (Anna Kantorska) - Aktualizacja danych sprawy.
07 grudnia 2010 15:11 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika.
07 grudnia 2010 15:11 (Anna Kantorska) - Utworzenie sprawy.