Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Pobierz, wypełnij (podaj telefon kontaktowy - to często usprawnia realizację wniosku) i wydrukuj wniosek.
2. Dołącz do wniosku:

a) kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu,

b) kopię tytułu prawnego do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

3. Udaj się do swojego urzędu złóż wniosek albo wyślij wniosek wraz z zał¬ącznikami pocztą.
4. Oczekuj na telefoniczną informację o terminie odbioru zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
5. Odbierz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłaty

  1. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.
  2. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dmosin BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 363
30 maja 2017 13:26 Marcin Mróz - Aktualizacja danych sprawy.
16 grudnia 2016 10:16 Marcin Mróz - Aktualizacja danych sprawy.
16 grudnia 2016 10:12 Marcin Mróz - Dodanie załącznika.