Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I Sesja Rady Gminy Dmosin

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła sie I Sesja Rady Gminy Dmosin. Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera oraz wszyscy Radni Rady Gminy Dmosin złożyli uroczyste ślubowanie.

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego Program Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...