Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Proponowany porzdek XXIII Sesji Rady Gminy

Proponowany porzdek XXIII Sesji Rady Gminy

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna Informujemy, że od 5 stycznia 2016 r. w każdy wtorek w godz. od 9ºº do 13ºº w Urzędzie Gminy pokój nr 8 prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o...