Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wy

Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w ...