Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin. II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin. III....

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez...

Ogłoszenie. Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w...