Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona...

KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania w Urzędzie Gminy Dmosin zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dmosin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 30 marca 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób: Zgłoszenia od pełnomocników...

Akty prawne wydane w związku z wyborami Prezydenta RP

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36507 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36769

Postanowienie NR 330/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dmosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

oraz POSTANOWIENIE NR 4/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dmosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://lodz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1582034929_2.%20Komunikat%20Komisarzy%20Wyborczych%20w%20sprawie%20zg%C5%82aszania%20kandydat%C3%B3w%20do%20ObKW%20-%20zmiana.pdf Do komunikatu załączona została ww. uchwała wraz ze wzorem zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wybor

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania

- Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k - Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w ob