Nabory na stanowisko (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na stanowisko urzędnicze - Radca prawny w Urzędzie Gminy Dmosin

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dmosin Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe prawnicze, – wpis na listę radców prawnych, – obywatelstwo polskie, – pełna zdolność do czynności prawnych...

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

Wójt Gminy Dmosin unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin w dniu 17.06.2015 r. z uwagi na istotne zmiany organizacyjne . Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww....

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia