Nabory na stanowisko (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Radcy Prawnego

Informuje się, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Dmosin 95-061 Dmosin, wybrany został Pan Bernard Goździński zamieszkały w Rogowie. Uzasadnienie wyboru: Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę...