Nabory na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor do Spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

Informuje się, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dmosin wybrana została Pani Iwona Wiśniewska zamieszkała Dmosin. Uzasadnienie wyboru: Pani Iwona Wiśniewska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: Samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami