Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin"

Dmosin, dn..24.07.2019r.. Z.P. 271.3.PN. 1.2019 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: Część 1 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 19.06.2019r ZP.271.2.PN.3.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelo

Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówenia pn.:„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 12.06.2019r. Informacja z sesji otwarcia ofert Z.P. 271.2.PN.1.2019 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Dmosin, dn. 11.04.2019r. Z.P.271.1.PN. 9 - 2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Zamawiający na podstawie art. 92 ust....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:"Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"

Dmosin, dn. 21.03.2019r Z.P. 271.1.PN. 4.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adap

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Ogłoszenie nr 519656-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Zgodnie z art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z poźn. zm.) Gmina Dmosin w załączniku zamieszcza plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019r