Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użytecznosci publicznej w Gminie Dmosin"

Dmosin, dn. 06.08.2018r. Z.P.271.4.PN. 5 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin ” Zamawiający – Gmina Dmosin na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych...

Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Dmosin, dn. 19.07.2018r Z.P. 271.4.PN. 3.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin : Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Ogłoszenie nr 574972-N-2018 z dnia 2018-06-18 r. Gmina Dmosin: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn. 07.06.2018r. Z.P.271.2.PN. 3 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Z.P. 271.3.PN. 4.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin : ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.) zawiadamia,...

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin "

Dmosin, dn. 30.05.2018r Z.P. 271.3.PN. 3.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin : Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie...

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”

Dmosin, dn. 21 maja 2018r. Z.P. 271.2.PN. 1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”: Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Ogłoszenie nr 556871-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Gmina Dmosin: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin'

Dmosin, dn. 08.05.2018r. Z.P.271.1.PN. 4 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź....

ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Piewrszy

Ogłoszenie nr 553642-N-2018 z dnia 2018-05-04 r. Gmina Dmosin: Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...