Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Obwodowa Komisja...

Informacja dot. udostępniania spisu wyborców

Spis wyborców jest udostępniony w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 10 do dnia 19 maja 2014 r. w godz. 8:00 - 16:00. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców...