Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki głosowania w Gminie Dmosin - I tura

Prezentujemy wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w Wyborach Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. z podziałem na obwody.

Informacja na temat głosowania - Wybory Prezydenckie

Plakat przekazujący mieszkańcom informacje dotyczące głosowania w najbliższych wyborach.

Informacja o wyznaczonych miejscach na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Wójt Gminy Dmosin informuje, że na terenie Gminy zostały wyznaczone miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w niżej podanych miejscowościach: Dmosin tablica ogłoszeniowa i słup ogłoszeniowy Dmosin Pierwszy tablica ogłoszeniowa Dmosin Drugi tablica o