Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie drzew w ilości 8 sztuk i sprzedaż pozyskanego drewna

Zaproszenie do składania ofert: na usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola i sprzedaż pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Borki 1. Ogłaszający zapytanie ofertowe: Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin NIP 833-10-14-738 2. Przedmiotem zapytania oferto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DMOSIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamóweiniu pn."Świadczenie usług pocztowych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówi