Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie drzew w ilości 8 sztuk i sprzedaż pozyskanego drewna

Zaproszenie do składania ofert: na usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola i sprzedaż pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Borki 1. Ogłaszający zapytanie ofertowe: Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin NIP 833-10-14-738 2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usunięcie 8 szt. drzew gatunku...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 29.12.2016r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin” Zamawiający - Gmina Dmosin zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postępowania...

Informacja o wyborze oferty w postęp[owaniu na realizację zamóweinia pn.: Świadczenie usług Pocztowych

Dmosin, dn. 27.12.2016r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postepowania na realizację zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych” którego przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DMOSIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamóweiniu pn."Świadczenie usług pocztowych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizcaji obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie

Dmosin, dn. 08. 12.2016r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: „Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie” Zamawiający zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postepowania na wykonanie zamówienia , którego przedmiotem jest wykonanie audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej...

Informacja o wyborze oferty na wykonanie Audytu energetycznegi w budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizcaji obiektów Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn. 08. 12.2016r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: „Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Zamawiający zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postepowania na wykonanie zamówienia , którego przedmiotem jest wykonanie audytu energetycznego w budynkach...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...