Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Informacja o wyborze oferty na wykonanie Audytu energetycznegi w budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizcaji obiektów Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Dmosin, dn. 08. 12.2016r.

                                                          

                                                                      

                                     

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:  „Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

 

            Zamawiający zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postepowania
na wykonanie zamówienia , którego przedmiotem jest
wykonanie audytu energetycznego
w  budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie
została wybrana oferta nr 5 firmy:

Wykonawcy  PHU „KWAT” Marek Turczyn
62-630 Luboń ul. Dąbrowskiego  1

Cena netto 1249,00zł

Cena brutto 1536,27zł
-
liczba uzyskanych punktów w kryterium cena-95 pkt (waga kryterium 95%)

Termin realizacji zamówienia  do 4 tygodnie  - liczba uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji 5 pkt.  (waga kryterium 5%)
Razem oferta uzyskała 100 punktów.

 

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu jakimi jest „cena”  oraz -„termin realizacji zamówienia”  uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.

            W załączeniu zestawienie złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu
oraz  Obliczenia punktacji  złożonych ofert  na wykonanie audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2016 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 483
08 grudnia 2016 15:27 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [punkty_zestawienie_punktacja_ofert_dmosin.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 15:25 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [dmosin_zestawienie_zlozonych_ofert.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 15:22 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)