Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizcaji obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie

Dmosin, dn. 08. 12.2016r.

                                                          

                                                                      

                                     

 

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:  „Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie”

 

 

            Zamawiający zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postepowania
na wykonanie zamówienia , którego przedmiotem jest
wykonanie audytu energetycznego
w  budynkach użyteczności publicznej w zakresie termomodernizacji obiektu  -budynku Szkoły Podstawowej w Kołacinie

 została wybrana oferta nr 5 firmy:

Wykonawcy  PHU „KWAT” Marek Turczyn
62-630 Luboń ul. Dąbrowskiego  1

Cena netto 1099,00zł

Cena brutto 1351,77zł
-
liczba uzyskanych punktów w kryterium cena-95 pkt (waga kryterium 95%)

Termin realizacji zamówienia  do 4 tygodnie  - liczba uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji 5 pkt.  (waga kryterium 5%)
Razem oferta uzyskała 100 punktów.

 

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu jakimi jest „cena”  oraz -„termin realizacji zamówienia”  uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.

            W załączeniu zestawienie złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu
oraz  Obliczenia punktacji  złożonych ofert  na wykonanie audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2016 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 525
08 grudnia 2016 15:40 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [punkty_zestawienie_punktacja_ofert_kolacin.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 15:38 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [kolacin_zestawienie_ofert_audyt.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 15:37 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)