Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 29.12.2016r.

                                                          

                                                                      

                                     

 

 

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania na realizację zamówienia  pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin”

 

            Zamawiający - Gmina Dmosin zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest Odbiór
i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin”

została wybrana oferta firmy:

Toensmeier Centrum Sp. z o.o.  z siedzibą w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

 

- cena oferty –brutto 41 779,80 zł

 

- liczba uzyskanych punktów w kryterium cena-100 pkt (waga kryterium cena- 100%)

 

Termin realizacji zamówienia  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

Oferta została wybrana, ponieważ w zakresie ocenianych kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu jakimi jest „cena”  uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.

 

Jednocześnie informuje, iż w postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy:

Toensmeier Centrum Sp. z o.o.  z siedzibą w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

           

 

                                                                                            /-/ Sylwia Wosik

                                                                                              Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 514
29 grudnia 2016 11:32 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)