Aktualności - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wymiana dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001? Według ustawy zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001...

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dmosin.

Dmosin, dn.7.07.2006r. Pan / i .......................................................... .......................................................... Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami / z a p r a s z a m na XXXVI...

proponowany porzadek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin

------------------------------- 0 Dmosin, dn. 10.03. 2006r. Pan …………………………………. …………………………&hel ...

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dmosin.

Dmosin, dn.21.08.2006r. Pan / i .......................................................... .......................................................... Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami / z a p r a s z...