Przedmiot działalności i kompetencje - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

kompetencje

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 1)kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 2)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych), 3)koordynowanie...