Nabory na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko referenta ds. Obsługi Organów Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej

Wójt Gminy Dmosin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko referenta ds. Obsługi Organów Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin; Dmosin 9; 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: stanowisko referenta ds. Obsługi Organów Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej...

Wójt Gminy Dmosin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Dmosin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin; Dmosin 9; 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: Samodzielne Stano

Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie Forma zatrudnienia– umowa zlecenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

Nabór na stanowisko urzędnicze - Radca prawny w Urzędzie Gminy Dmosin

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dmosin Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe prawnicze, – wpis na listę radców prawnych, – obywatelstwo polskie, – pełna zdolność do czynności prawnych...

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

Wójt Gminy Dmosin unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin w dniu 17.06.2015 r. z uwagi na istotne zmiany organizacyjne . Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww....

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin 2. Określenie stanowiska: Samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami