Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na rachmistrzów spisowych

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Dmosin - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór ...

Informacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Dmosin

W związku z wejściem w życie od 22 kwietnia br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które reguluje pracę urzędów administracji publicznej i samorządowej, Wójt Gminy Dmosin...

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin na rok szkolny 2020/2021

Spełniając obowiązek wynikający z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2019 poz.1148) podajemy się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych...