Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Gminy Dmosin w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2

W związku z otrzymaną informacją o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u osoby pracującej w Urzędzie Gminy informujemy, że od 26.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy Dmosin jest nieczynny dla interesantów. Jesteśmy zmuszeni wdrożyć śro

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dmosin na rok szkolny 2020/2021

na podstawie: - art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...

Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy Dmosin

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Dmosin z dnia 29 lipca 2020 r, w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wydanego na podstawie art. 33 ust, 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy zostały ustalone dni wolne od pracy w związku z dniem ustawowo wolnym...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30.000 EURO - „Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń drukujących oraz druków”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych...

Nabór na rachmistrzów spisowych

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Na podstawie art. 16 ust. 4, art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Dmosin - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór ...