Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie w BZP nr 633047-N-2019 z dnia 2019-12-05 r. Gmina Dmosin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kr

UNIWAZNIENIE postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej Gózd-Dmosin Nr 120053E"

Dmosin, dn. 03.12.2019r. Z.P.271.7.PN.1.2019 Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Przebudowa drogi gminnej Gózd - Dmosin Nr 120053E”

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Gózd-Dmosin Nr 120053E"

Ogłoszenie w BZP nr 626772-N-2019 z dnia 2019-11-22 r. Gmina Dmosin

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamóweinia publicznego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin”

Dmosin, dn. 02.10.2019r. Z.P.271.5.PN.3.2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia