Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Dmosin, dn. 11.04.2019r. Z.P.271.1.PN. 9 - 2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Zamawiający na podstawie art. 92 ust....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:"Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"

Dmosin, dn. 21.03.2019r Z.P. 271.1.PN. 4.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Ogłoszenie nr 519656-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Zgodnie z art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z poźn. zm.) Gmina Dmosin w załączniku zamieszcza plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019r

Informacja o wyborze oferty - „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Dmosin, dn. 28 grudnia 2018r ZP.271.PN.9.3.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie...

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku”

Dmosin, dnia 28 grudnia 2018 roku Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin znak sprawy: ZP.271.10.PN.2018 dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku” INFORMACJA O...

Informacja o wyborze oferty - część 2 postępowania: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r”

Dmosin, dn. 18 grudnia 2018r ZP.271.PN.8.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie...

Informacja z otwarcia ofert „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Dmosin, dnia 18 grudnia 2018 roku Znak sprawy: ZP.271.10.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ...

Informacja z sesji otwarcia ofert - „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Dmosin, dn. 12 grudnia 2018r. Z.P. 271.7.PN.9.1.2018 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.” Gmina Dmosin...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku

Ogłoszenie nr 659482-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. Gmina Dmosin: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...