Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część I -Przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin”

Dmosin, dn. 07.09.2020r. Z.P.271.2.PN.4-1.2020 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021”

Dmosin, dn. 26.08.2020r. Z.P.271.3.PN.4.2020 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021"

Ogłoszenie nr 569952-N-2020 z dnia 2020-08-04 r. Gmina Dmosin: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021

Dotyczy: Unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej”

Dmosin, dn. 28.07.2020r Z.P.271.1.PN.1.2020 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej”...

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO

I. PRZEDMIOT PRZETARGU: 1. Lokal użytkowy o pow. 42,60 m² położony w Kołacinie 14B, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 108 o łącznej pow. 2 400 m², KW LD1B/00002716/9) przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu...