Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny” (cz. 1) „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacinie” (cz.2) „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna” (cz.3)

Ogłoszenie w BZP nr 570942-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. Gmina Dmosin: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny” (cz. 1) „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacinie” (cz.2) „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 19.06.2019r ZP.271.2.PN.3.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie...

Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówenia pn.:„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Dmosin, dn. 12.06.2019r. Informacja z sesji otwarcia ofert Z.P. 271.2.PN.1.2019 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” Gmina...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYCH Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 31.12.2019 R

Ogłoszenie nr 556279-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. Gmina Dmosin: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYCH Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 31.12.2019 R OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Dmosin, dn. 11.04.2019r. Z.P.271.1.PN. 9 - 2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Zamawiający na podstawie art. 92 ust....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:"Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"

Dmosin, dn. 21.03.2019r Z.P. 271.1.PN. 4.2019 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Ogłoszenie nr 519656-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Gmina Dmosin: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK

Zgodnie z art 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z poźn. zm.) Gmina Dmosin w załączniku zamieszcza plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019r

Informacja o wyborze oferty - „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Dmosin, dn. 28 grudnia 2018r ZP.271.PN.9.3.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie...

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku”

Dmosin, dnia 28 grudnia 2018 roku Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin znak sprawy: ZP.271.10.PN.2018 dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosinw 2019 roku” INFORMACJA O...