Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2021-2022”

Dmosin, dnia 20.11.2020r. Z.P.271.4.PN.2.2020 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w roku 2

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2020/2021, w dniach nauki szkolnej”

Ogłoszenie nr 613513-N-2020 z dnia 2020-11-20 r. Gmina Dmosin: „Dowożenie i odwożenie do i ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin” w część I -Przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin”

Dmosin, dn. 07.09.2020r. Z.P.271.2.PN.4-1.2020 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie w roku szkolnym 2020/2021”

Dmosin, dn. 26.08.2020r. Z.P.271.3.PN.4.2020 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i