Gminna Biblioteka Publiczna

Adres

Dmosin 9

95-061 Dmosin

Telefon

0-46-874 -62-30

Stanowiska

Dyrektor

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla której organizatorem jest Gmina Dmosin

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dmosin, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dmosin obejmuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Dmosinie
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji w Urzędzie Gminy Dmosin.


Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury.

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dmosin),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 3193
09 lipca 2019 11:42 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja załącznika.
09 lipca 2019 11:40 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja załącznika.
09 lipca 2019 11:40 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja załącznika.