Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie informacje i niezbędne wnioski dostępne są pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin pokój nr 5
tel. 046 874-60-03, 874-62-94 wew. 23

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r.  poz.584, z późn. zm.),
2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808, z późn. zm.),

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2010 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1565
14 października 2016 11:18 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 października 2016 11:10 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 października 2016 11:08 (Marcin Mróz) - Usunięcie załącznika.