Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (nr geodezyjny)oraz jej położenie (w szczególnych przypadkach np. nowego podziału nieruchomości, należy załączyć mapę sytuacyjną, mapę do celów prawnych lub wyrys z ewidencji gruntów )

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłaty

Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania pobiera się opłatę w wysokości:
1. Od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
2. Od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).

Po uzgodnieniu wysokości opłaty skarbowej z pracownikiem (pok. 6), opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BSZŁ o/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 7 dni

Podstawa prawna

Art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić jej położenie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2010 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1431
30 maja 2017 13:28 Marcin Mróz - Aktualizacja danych sprawy.
10 grudnia 2010 14:16 Anna Kantorska - Aktualizacja danych sprawy.
10 grudnia 2010 13:40 Anna Kantorska - Aktualizacja danych sprawy.